KATARZYNA KAŹMIERCZAK – APLIKANT ADWOKACKI

Wykształcenie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską pod tytułem „Negatywne przesłanki rozwodowe w polskim prawie rodzinnym” obroniła pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Tomasza Sokołowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2018 r.

Praktyka zawodowa:

Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w prywatnych kancelariach oraz podmiotach sektora publicznego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań, prawo rodzinne oraz prawo karne.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt:

tel.: +48 783 478 560

e-mail: katarzyna.kazmierczak@kancelarie-wodna.pl