MIKOŁAJ ŚNIATAŁA – ADWOKAT

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca dyplomowa: „Zawarcie i treść umowy sprzedaży gazu w obrocie profesjonalnym”
(The conclusion and the content of the gas sales contract in the professional gas trading)

Absolwent studiów podyplomowych Akademia Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Praca dyplomowa: „Kompetencje Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej”

Kariera:

Przez 8 lat zatrudniony w dziale prawnym spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Rad Nadzorczych, w tym Komitetu Audytu.
W latach 2013 – 2017 doradzał klientom w ramach współpracy z jedną z renomowanych Kancelarii Adwokackich w Poznaniu.

Praktyka zawodowa:
Jego praktyka zawodowa nieustanie związana jest z biznesem. W trakcie swojej pracy doradzał i współuczestniczył w zakładaniu i funkcjonowaniu spółek oraz w wielu procesach inwestycyjnych. Doskonale rozumie potrzeby przedsiębiorców.

Praktyka adwokacka:
Wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Specjalista w zakresie funkcjonowania spółek i zawierania kontraktów handlowych.
Obrońca albo pełnomocnik w procesach karnych.
W ramach struktury Kancelarii jest odpowiedzialny za dział obsługi klientów biznesowych. Zaufanie zdobyte w ramach obsługi biznesu klientów powoduje, że klienci zlecają mu także prowadzenie spraw ze swojego życia prywatnego.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Kontakt:

tel.: +48 603 106 949

e-mail: mikolaj.sniatala@kancelarie-wodna.pl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-%C5%9Bniata%C5%82a-59344b157/