MICHAŁ TRZECKI – ADWOKAT

Wykształcenie:

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2012 r. członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Praktyka zawodowa:

Posiada ponad 6-letnią praktykę w obsłudze prawnej klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Specjalizuje się w prowadzeniu sądowych sporów cywilnych i gospodarczych oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również obroną w szeroko rozumianych procesach karnych i karno-skarbowych oraz w zakresie postępowań karno-gospodarczych (white-collar crimes, czyli przestępstwa tzw. “białych kołnierzyków”).

W swojej praktyce adwokackiej mocny nacisk kładzie na na rzetelność i terminowość realizowanych zadań.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

tel.: +48 693 111 622

e-mail: michal.trzecki@kancelarie-wodna.pl

www.linkedin.com/in/michał-trzecki-b3836b127836b127